Đông tứ trạch, tây tứ trạch là gì?

Đông tứ trạch, Tây tứ trạch - Trường phái Bát trạch trước tiên dùng la bàn xác định hướng nhà, sau đó lấy tọa sơn – hướng cửa, cổng (tọa – hướng của nhà) làm trạch nhà (số mệnh của ngôi nhà).

Tư vấn năm làm nhà cho gia chủ 1953

Tư vấn năm làm nhà cho gia chủ 1953

Theo phong thủy việc chọn năm xây nhà đặc biệt quan trọng, khi xây dựng nhà cần xem tuổi của chủ nhà với năm làm nhà, tránh phạm phải các năm Kim lâu, Hoàng ốc, Tam tai.