Chọn hướng nhà theo phong thuỷ

  Một ngôi nhà đẹp, một cuộc sống an lành, hạnh phúc là điều mà ai cũng mong muốn trong mỗi chúng ta. Vì vậy khi mua đất mua nhà chúng ta phải xem xét thật cẩn thận và kỹ lưỡng. Nó có ảnh hưởng rất lớn tới tương lai phát triển của gia đình. Việc chọn hướng nhà theo phong thủy là rất cần thiết
  I/ Đối với phong thủy nhà ở điều cần quan tâm nhất là cửa chính.
  Cửa chính là lối dẫn khí vào nhà, sự suy vượng lành dữ của nó có ảnh hưởng quyết định
  đến phong thủy của nhà ở. Ngôi nhà cần phải có 2 yếu tố: tọa và hướng

  II/ Vậy tọa và hướng là gì ?
  - Chủ thể phần sau ngôi nhà là tọa
  - Phía trước mặt của cửa chính nhà hướng tới chính là hướng
  - Tọa hướng của ngôi nhà là một đường thẳng 180 độ
  ví dụ : Tọa Bắc thì hướng là hướng Nam

  III/ Mạng của mỗi người là gì ?
  Sinh mạng mỗi người mỗi khác nhau, nhà ở kiêng kỵ khác nhau, mỗi người
  có một quẻ mệnh và quẻ trạch khác nhau. Căn cứ vào 2 quẻ này để chọn nhà.
  Thế nào là quẻ mệnh, cách tìm quẻ mệnh.
  Quẻ mệnh lấy năm sinh làm chuẩn, hay nói cách khác người sinh cùng năm cùng quẻ mệnh (nam khác nữ). Chú ý mệnh ở đây khác với mệnh người tức mệnh tử vi. Ví dụ người nam sinh năm 1946 Bính Tụất mệnh tử vi mệnh thổ, đất nóc nhà, mệnh về nhà ở là mệnh ly hỏa

  Năm Sinh (1) Mệnh Nam (2) Mệnh Nữ (3)
  Quẻ của người sinh năm 1901: 1901- Tân Sửu Ly Hỏa Càn Kim. Giải thích:
  1901 là năm sinh.
  Tân Sửu tức là tuổi của người đó
  Ly - Hỏa là quẻ nếu chủ nhà là nam
  Càn - Kim là quẻ tử vi nếu chủ nhà là nữ

  Bảng tính:

  1901- Tân Sửu - Ly Hỏa - Càn Kim
  1902- Nhâm Dần - Cấn Thổ - Đoài Kim
  1903- Quý Mão - Đoài Kim - Cấn Thổ
  1904- Giáp Thìn - Càn Kim - Ly Hỏa
  1905- Ất Tỵ - Khôn Thổ - Khảm Thủy
  1906- Bính Ngọ - Tốn Mộc - Khôn Thổ
  1907- Đinh Mùi - Chấn Mộc - Chấn Mộc
  1908- Mậu Thân - Khôn Thổ - Tốn Mộc
  1909- Kỷ Dậu - Khảm Thủy - Cấn Thổ
  1910- Canh Tuất - Ly Hỏa - Càn Kim
  1911- Tân Hợi - Cấn Thổ - Đoài Kim
  1912- Nhâm Tý - Đoài Kim - Cấn Thổ
  1913- Quý Sửu - Càn Kim - Ly Hỏa
  1914- Giáp Dần - Khôn Thổ - Khảm Thủy
  1915- Ất Mão - Tốn Mộc - Khôn Thổ
  1916- Bính Thìn - Chấn Mộc - Chấn Mộc
  1917- Đinh Tỵ - Khôn Thổ - Tốn Mộc
  1918- Mậu Ngọ - Khảm Thủy - Cấn Thổ
  1919- Kỷ Mùi - Ly Hỏa - Càn Kim
  1920- Canh Thân - Cấn Thổ - Đoài Kim
  1921- Tân Dậu - Đoài Kim - Cấn Thổ
  1922- Nhâm Tuất - Càn Kim - Ly Hỏa
  1923- Quý Hợi - Khôn Thổ - Khảm Thủy
  1924- Giáp Tý - Tốn Mộc - Khôn Thổ
  1925- Ất Sửu - Chấn Mộc - Chấn Mộc
  1926- Bính Dần - Khôn Thổ - Tốn Mộc
  1927- Đinh Mão - Khảm Thủy - Cấn Thổ
  1928- Mậu Thìn - Ly Hỏa - Càn Kim
  1929- Kỷ Tỵ - Cấn Thổ - Đoài Kim
  1930- Canh Ngọ - Đoài Kim - Cấn Thổ
  1931- Tân Mùi - Càn Kim - Ly Hỏa
  1932- Nhâm Thân - Khôn Thổ - Khảm Thủy
  1933- Qúy Dậu - Tốn Mộc - Khôn Thổ
  1934- Giáp Tuất - Chấn Mộc - Chấn Mộc
  1935- Ất Hợi - Khôn Thổ - Tốn Mộc
  1936- Bính Tý - Khảm Thủy - Cấn Thổ
  1937- Đinh Sửu - Ly Hỏa - Càn Kim
  1938- Mậu Dần - Cấn Thổ - Đoài Kim
  1939- Kỷ Mão - Đoài Kim - Cấn Thổ
  1940- Canh Thìn - Càn Kim - Ly Hỏa
  1941- Tân Tỵ - Khôn Thổ - Khảm Thủy
  1942- Nhâm Ngọ - Tốn Mộc - Khôn Thổ
  1943- Qúy Mùi - Chấn Mộc - Chấn Mộc
  1944- Giáp Thân - Khôn Thổ - Tốn Mộc
  1945- Ất Dậu - Khảm Thủy - Cấn Thổ
  1946- Bính Tuất - Ly Hỏa - Càn Kim
  1947- Đinh Hợi - Cấn Thổ - Đoài Kim
  1948- Mậu Tỵ - Đoài Kim - Cấn Thổ
  1949- Kỷ Sửu - Càn Kim - Ly Hỏa
  1950- Canh Dần - Khôn Thổ - Khảm Thủy
  1951- Tân Mão - Tốn Mộc - Khôn Thổ
  1952- Nhâm Thìn - Chấn Mộc - Chấn Mộc
  1953- Quý Tỵ - Khôn Thổ - Tốn Mộc
  1954- Giáp Ngọ - Khảm Thủy - Cấn Thổ
  1955- Ất Mùi - Ly Hỏa - Càn Kim
  1956- Bính Thân - Cấn Thổ - Đoài Kim
  1957- Đinh Dậu - Đoài Kim - Cấn Thổ
  1958- Mậu Tuất - Càn Kim - Ly Hỏa
  1959- Kỷ Hợi - Khôn Thổ - Khảm Thủy
  1960- Canh Tý - Tốn Mộc - Khôn Thổ
  1961- Tân Sửu - Chấn Mộc - Chấn Mộc
  1962- Nhâm Dần - Khôn Thổ - Tốn Mộc
  1963- Quý Mão - Khảm Thủy - Cấn Thổ
  1964- Giáp Thìn - Ly Hỏa - Càn Kim
  1965- Ất Tỵ - Cấn Thổ - Đoài Kim
  1966- Bính Ngọ - Đoài Kim - Cấn Thổ
  1967- Đinh Mùi - Càn Kim - Ly Hỏa
  1968- Mậu Thân - Khôn Thổ - Khảm Thủy
  1969- Kỷ Dậu - Tốn Mộc - Khôn Thổ
  1970- Canh Tuất - Chấn Mộc - Chấn Mộc
  1971- Tân Hợi - Khôn Thổ - Tốn Mộc
  1972- Nhâm Tý - Khảm Thủy - Cấn Thổ
  1973- Quý Sửu - Ly Hỏa - Càn Kim
  1974- Giáp Dần - Cấn Thổ - Đòai Kim
  1975- Ất Mão - Đoài Kim - Cấn Thổ
  1976- Bính Thìn - Càn Kim - Ly Hỏa
  1977- Đinh Tỵ - Khôn Thổ - Khảm Thủy
  1978- Mậu Ngọ - Tốn Mộc - Khôn Thổ
  1979- Kỷ Mùi - Chấn Mộc - Chấn Mộc
  1980- Canh Thân - Khôn Thổ - Tốn Mộc
  1981- Tân Dậu - Khảm Thủy - Cấn Thổ
  1982- Nhâm Tuất - Ly Hỏa - Càn Kim
  1983- Quý Hợi - Cấn Thổ - Đoài Kim
  1984- Giáp Tý - Đoài Kim - Cấn Thổ
  1985- Ất Sửu - Càn Kim - Ly Hỏa
  1986- Bính Dần - Khôn Thổ - Khảm Thủy
  1987- Đinh Mão - Tốn Mộc - Khôn Thổ
  1988- Mậu Thìn - Chấn Mộc - Chấn Mộc
  1989- Kỷ Tỵ - Khôn Thổ - Tốn Mộc
  1990- Canh Ngọ - Khảm Thủy - Cấn Thổ
  1991- Tân Mùi - Ly Hỏa - Càn Kim
  1992- Nhâm Thân - Cấn Thổ - Đoài Kim
  1993- Qúy Dậu - Đoài Kim - Cấn Thổ
  1994- Giáp Tuất - Càn Kim - Ly Hỏa
  1995- Ất Hợi - Khôn Thổ - Khảm Thủy
  1996- Bính Tý - Tốn Mộc - Khôn Thổ
  1997- Đinh Sửu - Chấn Mộc - Chấn Mộc
  1998- Mậu Dần - Khôn Thổ - Tốn Mộc
  1999- Kỷ Mão - Khảm Thủy - Cấn Thổ
  2000- Canh Thìn - Ly Hỏa - Càn Kim

  Phân loại quẻ mệnh có 2 loại : Đông tứ và Tây tứ.
  Từ bảng tra trên ta thấy được quẻ mệnh của mình. Nếu thuộc mạng :
  ==> Thủy, mộc, hỏa là người thuộc mệnh Đông tứ mệnh
  ==> Thổ, kim thì người đó thuộc mệnh Tây tứ mệnh.

  Thế nào là quẻ trạch, phân loại quẻ trạch, cách tìm quẻ trạch quẻ trạch của nhà ở được phân loại theo hướng vị Đông tứ trạch và Tây tứ trạch:
  ==> Hướng Đông, Đông Nam, Nam hoặc Bắc thuộc Đông tứ trạch.
  ==> Hướng Tây, Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam thuộc Tây tứ trạch.

  Như vậy, ta đã biết thế nào là quẻ mệnh gồm Đông tứ mệnh và Tây tứ mệnh.
  Quẻ trạch gồm Đông tứ trạch và Tây tứ trạch.

  Cách tìm quẻ trạch:

  Đông tứ trạch
  Tây tứ trạch

  - "Chấn" trạch tọa đông
  - "Tốn" trạch tọa đông nam
  - "Ly" trạch tọa nam
  - "Khảm" trạch tọa bắc
  - "Khôn" trạch tọa tây nam
  - "Đoài" trạch tọa tây
  - "Càn" trạch tọa tây bắc
  - "Cấn" trạch tọa đông bắc

  IV/ Vấn đề đặt ra khi chọn nhà phải trạch mệnh tương phối nghĩa là :
  1/ Người mệnh: Đông tứ mệnh ở vào Đông tứ trạch
  2/ Người mệnh: Tây tứ mệnh ở vào Tây tứ trạch
  Là loại tương phối như vậy sẽ sinh cát là tốt hợp và ngược lại
  Hay nói cách khác: Đông tứ trạch thì hợp với Đông tứ mệnh - Tây tứ trạch thì hợp với Tây tứ mệnh

  Như vậy là mệnh và trạch (người và nhà ở) không cùng loại nên trạch mệnh không tương phối được thế là không tốt.

  Ví dụ :
  1/ Nếu người thuộc đông tứ mệnh nên chọn đông tứ trạch có chấn, tốn, khảm, ly để ở sẽ sinh lành.
  2/ Nếu người thuộc tây tứ mệnh nên chọn tây tứ trạch có cấn, đoài, càn, khôn để ở sẽ sinh lành.

  V/ Quẻ mệnh dựa vào ai ?
  Quẻ mệnh lấy quẻ mệnh của người chủ trong gia đình (là người trụ cột trong gia đình). Nếu phong thủy ngôi nhà hợp có lợi cho chủ nhà nhiều tài lộc cả nhà được nhờ và ngược lại.
  Tóm lại, quẻ mệnh quẻ trạch tương phối phải xem cho chủ nhà.

  Ví dụ : chủ nhà là nam
  >>>> người sinh năm 1987 Đinh mão (nam), tra từ bảng quẻ mệnh, mệnh là Tốn Mộc
  "mộc" thuộc quẻ mệnh đông tứ mệnh nên chọn nhà ở đông tứ trạch, nghĩa là "tốn" trạch tọa đông nam (ngôi nhà tọa đông nam là hợp) nghĩa là phần sau ngôi nhà là đông nam (xem phần I chỉ rõ tọa và hướng)

  Ví dụ : chủ nhà là nữ
  >>> Người sinh năm 1987 Đinh mão (nữ), tra bảng quẻ mệnh, quẻ mệnh là Khôn Thổ.
  "thổ" thuộc quẻ mệnh tây tứ mệnh nên chọn nhà ở tây tứ trạch, nghĩa là "khôn" trạch tọa tây nam (ngôi nhà tọa tây nam là hợp) nghĩa là phần sau ngôi nhà là Tây nam.

  Sưu tầm