Xem hướng nhà theo tuổi 1973 Quý Sửu theo phong thủy

  Nam: Năm sinh dương lịch: 1973
  Năm sinh âm lịch: Quý Sửu
  Quẻ mệnh Ly ( hỏa) thuộc Đông tứ mệnh
  Ngũ hành: Tang Đố Mộc (Gỗ cây dâu )
   
  Tây Bắc Bắc Đông Bắc
  Tây Tuyệt mệnh Diên niên Họa hại Đông
  Ngũ quỉ Ly Sinh khí
  Lục sát Phục vị Thiên y
  Tây Nam Nam Đông Nam

  Mô hình vòng bát quái

  vòng bát quái

  Vòng bát quái chi tiết

  Hướng tốt: Đông (Sinh khí: Phúc lộc vẹn toàn), Đông Nam (Thiên y: Gặp thiên thời, được che chở), Bắc (Diên niên: Mọi sự ổn định), Nam (Phục vị: Được sự giúp đỡ)
   
  Hướng xấu: Đông Bắc (Họa hại: Nhà có hung khí), Tây Nam (Lục sát: Nhà có sát khí), Tây (Ngũ quỉ: Gặp tai họa), Tây Bắc (Tuyệt mệnh: Chết chóc)
   
  Theo tôi, anh có thể chọn các hướng xây nhà tốt như: Đông (Sinh khí: Phúc lộc vẹn toàn), Đông Nam (Thiên y: Gặp thiên thời, được che chở), Bắc (Diên niên: Mọi sự ổn định), Nam (Phục vị: Được sự giúp đỡ)