Mệnh cung dùng trong phong thủy

  TỪ NĂM 1900 ĐẾN NĂM 2020

   Mệnh cung dùng trong phong thủy

   

  Mệnh cung dùng trong phong thủy

  Mệnh cung dùng trong phong thủy

   Mệnh cung dùng trong phong thủy

   Mệnh cung dùng trong phong thủy

   Mệnh cung dùng trong phong thủy

   * HƯỚNG TỐT CHO: NHÀ, BẾP, BÀN THỜ, BÀN LÀM VIỆC, BÀN HỌC, GIƯỜNG NGỦ

  - Nhóm Tây tứ trạch gồm có 4 hướng tốt cho: Nhà, bếp, bàn thờ, bàn làm việc, bàn học, giường ngủ: Tây, Tây-nam, Tây-bắc, Đông-bắc.

  - Nhóm Đông tứ trạch gồm có 4 hướng tốt cho: Nhà, bếp, bàn thờ, bàn làm việc, bàn học, giường ngủ: Nam, Bắc, Đông, Đông-nam.

  * MÀU SẮC HỢP VÀ KỴ:

  - Mệnh cung Càn, Đoài, thuộc hành Kim. Màu sắc hợp: Màu vàng, nâu, thuộc hành Thổ (tương sinh, tốt). Màu trắng, bạc, kem, thuộc hành Kim (tương vượng, tốt). Màu sắc kỵ: Màu đỏ, màu hồng, màu cam, màu tím, thuộc hành Hỏa , khắc phá mệnh cung hành Kim, xấu.

  - Mệnh cung Cấn, Khôn, thuộc hành Thổ. Màu sắc hợp: Màu đỏ, hồng, cam, tím, thuộc hành Hỏa (tương sinh, tốt). Màu vàng, nâu, thuộc hành Thổ (tương vượng, tốt). Màu sắc kỵ: Xanh lục, xanh da trời thuộc hành Mộc , khắc phá mệnh cung hành Thổ, xấu.

  - Mệnh cung Chấn, Tốn, thuộc hành Mộc. Màu sắc hợp: Màu đen, xám, xanh biển sẫm, thuộc hành Thủy (tương sinh, tốt). Màu xanh lục, xanh da trời, thuộc hành mộc (tương vượng, tốt). Màu sắc kỵ: Màu trắng, bạc, kem thuộc hành Kim, khắc phá mệnh cung hành Mộc, xấu.

  - Mệnh cung Khảm, thuộc hành Thủy. Màu sắc hợp: Màu trắng, bạc, kem, thuộc hành Kim (tương sinh, tốt). Màu đen, xám, xanh biển sẫm, thuộc hành Thủy (tương vượng, tốt). Màu sắc kỵ: Màu vàng, màu nâu thuộc hành Thổ, khắc phá hành Thủy của mệnh cung, xấu.

   

  - Mệnh cung Ly, thuộc hành Hỏa. Màu sắc hợp: Màu xanh lục, xanh da trời, thuộc hành Mộc (tương sinh, tốt). Màu đỏ, hồng, cam, tím, thuộc hành Hỏa (tương vượng, tốt). Màu sắc kỵ: Màu đen, xám, xanh biển sẫm, thuộc hành Thủy, khắc phá hành Hỏa của mệnh cung, xấu.

  * CON SỐ HỢP ĐEM LẠI MAY MẮN (Ở HÀNG ĐƠN VỊ) :

  - Mệnh cung Kim (Đoài, Càn) : Nên dùng số 6, 7, 8

  - Mệnh cung Mộc (Chấn, Tốn) : Nên dùng số 1, 3, 4

  - Mệnh cung Thuỷ (Khảm) : Nên dùng số 1

  - Mệnh cung Hoả (Ly) : Nên dùng số 3, 4, 9

  - Mệnh cung Thổ (Cấn, Khôn) : Nên dùng số 2, 5, 8

  * HƯỚNG NHÀ TỐT, XẤU CHO TỪNG MỆNH CUNG:

  - Sau khi xác định được mệnh cung của gia chủ và hướng nhà, thì dùng phép Bát Trạch phối hợp giữa mệnh cung của chủ nhà và hướng nhà tạo thành 1 trong 8 sao sau đây sắp xếp theo thứ tự từ tốt nhất đến xấu nhất :

  1. Sao Tham Lang thuộc Mộc - Sinh Khí

  Phối hợp mệnh cung và hướng (hoặc hướng và mệnh cung) :

  Càn với Đoài
  Khảm với Tốn
  Cấn với Khôn
  Chấn với Ly
  Tốt chủ phú quý, giàu sang, an khang thịnh vượng

  2. Sao Cự Môn thuộc Thổ - Thiên Y

  Phối hợp mệnh cung và hướng (hoặc hướng và mệnh cung) :

  Càn với Cấn
  Khảm với Chấn
  Tốn với Ly
  Khôn với Đoài
  Tốt chủ phúc lộc, giàu sang, con cháu thông minh hiếu thảo

  3. Sao Vũ Khúc thuộc Kim - Phúc Đức (Diên niên)

  Phối hợp mệnh cung và hướng (hoặc hướng và mệnh cung) :

  Càn với Khôn
  Khảm với Ly
  Cấn với Đoài
  Chấn với Tốn
  Tốt chủ phúc lộc, gia đạo an khang thịnh vượng

  4. Sao Phụ Bật thuộc Thuỷ - Phục Vị

  Phối hợp mệnh cung và hướng (hoặc hướng và mệnh cung) :

  Càn với Càn
  Đoài với Đoài
  Ly với Ly
  Chấn với Chấn
  Tốn với Tốn
  Khảm với Khảm
  Cấn với Cấn
  Khôn với Khôn
  Tốt chủ yên ổn, an khang thịnh vượng

  5. Sao Lộc Tồn thuộc Thổ - Hoạ Hại

  Phối hợp mệnh cung và hướng (hoặc hướng và mệnh cung) :

  Càn với Tốn
  Khảm với Đoài
  Cấn với Ly
  Chấn với Khôn
  Xấu chủ bệnh tật, bất hoà, gia đạo suy bại

  6. Sao Văn Khúc thuộc Thuỷ - Lục Sát

  Phối hợp mệnh cung và hướng (hoặc hướng và mệnh cung) :

  Càn với Khảm
  Cấn với Chấn
  Tốn với Đoài
  Ly với Khôn
  Xấu chủ kiện tụng, thị phi, gia đạo bất hoà

  7. Sao Phá Quân thuộc Kim - Tuyệt Mệnh

  Phối hợp mệnh cung và hướng (hoặc hướng và mệnh cung) :

  Càn với Ly
  Khảm với Khôn
  Cấn với Tốn
  Chấn với Đoài
  Xấu chủ bệnh tật, thị phi, kiện tụng, gia đạo suy bại

  8. Sao Liêm Trinh thuộc Hoả - Ngũ Quỷ

  Phối hợp mệnh cung và hướng (hoặc hướng và mệnh cung) :

  Càn với Chấn
  Khảm với Cấn
  Ly với Đoài
  Khôn với Tốn
  Rất xấu, chủ bệnh tật, suy bại, con cái phá tán sản nghiệp

  theo blogphongthuy