Dat ten cho con-cách đặt tên cho con theo vần L-V

  Dat ten cho con-Đặt tên hay, đẹp và hợp mệnh cho con luôn là vấn đề làm đau đầu các ông bố bà mẹ. Cái tên gắn liền với trẻ suốt cuộc đời, do đó, đặt tên sao cho hay, đẹp và hợp mệnh cho con luôn là vấn đề làm đau đầu các ông bố bà mẹ.

  Dat ten cho con-Vần  V

  Dù là cuối bảng chữ cái, nhưng U và V vừa có uy vừa có vũ, vừa vinh hiển lại vương giả… thể hiện sự thành công tột bậc trong địa vị xã hội.

      Cát Uy
      Gia Uy
      Vũ Uy
      Danh Văn
      Khánh Văn
      Kiến Văn
      Quốc Văn
      Khôi Vĩ
      Triều Vĩ
      Lâm Viên
      Anh Việt
      Dũng Việt
      Hoài Việt
      Hoàng Việt

     
     Hồng Việt
      Huy Việt
      Khắc Việt
      Nam Việt
      Phụng Việt
      Quốc Việt
      Trọng Việt
      Trung Việt
      Tuấn Việt
      Vương Việt
      Công Vinh
      Gia Vinh
      Hồng Vinh
      Quang Vinh
      Quốc Vinh
      Thanh Vinh
      Thành Vinh
      Thế Vinh
      Trọng Vinh
      Trường Vinh
      Tường Vinh
      Hữu Vĩnh
      Quý Vĩnh
      Chí Vịnh
      Long Vịnh
      Tiến Võ
      Anh Vũ
      Hiệp Vũ
      Huy Vũ
      Khắc Vũ
      Lâm Vũ
      Minh Vũ
      Quang Vũ
      Quốc Vũ
      Thanh Vũ
      Trường Vũ
      Uy Vũ
      Xuân Vũ
      Hoàng Vương
      Minh Vương
      Hữu Vượng

  Dat ten cho con-Vần L

  Hoàng Lân   

  Ngọc Lân   

  Quang Lân   

  Tường Lân   

  Công Lập   

  Gia Lập 

  Thanh Liêm   

  Hoàng Linh   

  Quang Linh   

  Tuấn Linh   

  Tùng Linh   

  Hồng Lĩnh   

  Huy Lĩnh

  Bá Lộc

  Nguyên Lộ

  Phước Lộc    

  Quang Lộc   

  Xuân Lộc   

  Tấn Lợi   

  Thắng Lợi   

  Thành Lợi   

  Bá Long   

  Bảo Long   

  Ðức Long   

  Hải Long   

  Hoàng Long   

  Hữu Long   

  Kim Long   

  Phi Long

  Tân Long    

  Thăng Long

  Thanh Long   

  Thành Long   

  Thụy Long   

  Trường Long   

  Tuấn Long   

  Việt Long   

  Thiện Luân   

  Vĩnh Luân   

  Công Luận

  Công Lý   

  Minh Lý