Hướng dẫn cách đặt tên cho con tuổi quý tỵ

  Dựa theo tập tính của loài rắn, mối quan hệ sinh – khắc của 12 con giáp (tương sinh, tam hợp, tam hội…) và nghĩa của chữ tượng hình Trung Hoa – các bộ chữ, chúng ta có thể tìm ra các tên gọi mang lại may mắn cho người tuổi Tỵ.
  Hướng dẫn đặt tên đẹp cho bé tuổi tỵ (sinh năm 2013) - Mẹ mang thai - Cách đặt tên cho con - Đặt tên hay cho bé

  Cái tên nói lên số phận trẻ?
  Những tên nên đặt cho con tuổi Tỵ

  1. Những tên phù hợp với người tuổi Tỵ thường có dùng chữ: Khẩu, Miên, Mịch, bởi vì rắn rất thích ỏ trong hang ẩn náu, nghỉ ngơi ngủ đông và dược đi lại tự do trong đó.
  Chữ thích hợp có bộ Khẩu:

      Khả        Có thể
      Tư Sở     quan
      Danh     Tiếng tăm
      Dung      Bao dung
      Đồng      Giống nhau
      Trình     Tỏ rõ
      Đường    Nước Đường
      Phẩm     Phẩm cách

  Chữ thích hợp có bộ Miên:

      Định      Quyết định
      Hựu       Rộng lớn
      Cung     Nơi ở
      Quan    Quan lại
      An         Yên ổn
      Nghi     Thích hợp
      Bảo       Quý giá
      Phú      Giàu có

  2. Nên dùng những tên có bộ thủ là Mộc bởi vì rắn thích ở trên cây, có sự thăng cách để trở thành “Rồng”. Những tên nên dùng như:

      Mộc       Cây
      Bản        Gốc rễ
      Kiệt       Hào kiệt
      Tài         Gỗ
      Lâm      Rừng
      Tùng     Cây tùng
      Cách      Khuôn phép
      Sâm       Sâu
      Nghiệp  Sự nghiệp
      Thụ        Cây

  3. Nên chọn những chữ có bộ chỉ sự tô điểm như: Sam, Mịch, Thị, Y, Thái, Cân, để có thể chuyển hóa thành Rồng, có ý nghĩa thăng cách.
  Những chữ có bộ Sam:

      Hình     Dáng vẻ
      Ngạn     Kẻ sĩ
      Thái      Rực rỡ
      Bành     Mạnh mẽ
      Chương Rực rỡ
      Ảnh       Bóng

  Những chữ có bộ Mịch:

      Ước          Cuộc hẹn
      Phân        Bối rối
      Tố             Tơ trắng
      Tử             Màu tím
      Luân        Dây thao xanh
      Duyên    Mối duyên
      Thông      Họp lại

  Chữ có bộ Y:

      Biểu         Bề ngoài
      Quần       Cái quần
      Sơ            Ban đầu
      Sam        Vạt áo
      Thường   Cái xiêm

  Chữ có bộ Cân:

       Hi                  ít
      Tịch              Cái chiếu
      Thị                Thành thị
      Đế                  Vua
      Sư                  Thầy
      Thường        Bình thường
      Phàm           Cánh buồm
      Tổ                 Tổ tiên
      Tường          May mắn
      Phúc            Tốt lành
      Lộc               Lợi lộc
      Trinh           Tốt lành
      Kì Tốt          lành

  Chữ có bộ Thái:

      Thái     Rực rỡ
      Thích   Lựa chọn

  4. Nên chọn những tên có chữ: Dậu, Sửu, bởi vì địa chi Tỵ, Dậu, Sửu: tam hợp. Chữ Dậu nghĩa là gà, cho nên có những chữ thích hợp như:
  Chữ có nghĩa là Dậu

      Tây         Phía tây
      Kim        Vàng
      Phượng  Chim phượng
      Dậu         Chi Dậu
      Y             Bác sĩ
      Bằng       Chim bằng
      Yếu         Quan trọng
      Phi          Bay

  Chữ có nghĩa là Sửu – Ngọ:

      Sinh        Sự sống
      Mục        Chăn nuôi
      Đặc         Đặc biệt
      Mâu       Cướp lấy
      Tường    May mắn
      Địch       Lông trĩ
      Hàn        Lông cánh chim

  5. Những tên nên dùng có chữ: Mã, Dương; bởi vì địa chi Tỵ, Ngọ, Mùi là tam hội, cho nên có sự trợ giúp.
  Những chữ có bộ Mã:

      Mã         Con ngựa Đằng Phi lên
      Khiên   Thiếu
      Dịch      Ngựa trạm
      Ly          Ngựa ô

  Những chữ có bộ Dương:

      Quần       Tập hợp
      Nghĩa      Nhân nghĩa
      Tường     May mắn
      Tường     May mắn
      Khương  Họ Khương
      Muội       Em gái

  6. Nên chọn những chữ có hình dạng của rắn như: Xước, Cung, Kỷ, Tỵ, Trùng, Ấp
  Những chữ có bộ Kỷ:

      Nguyên    Ban đầu
      Sung          Đầy đủ
      Tiên           Đầu tiên
      Khắc         Khắc chế
      Căng         Lo sợ

  Những chữ có bộ Xước:

      Kiến          Xây dựng
      Nghênh   Đón tiếp
      Tuần         Đi tuần
      Thông     Thông suốt
      Đạo           Đạo lý
      Tốc           Độ nhanh
      Đạt           Đi đến
      Tuyển     Chọn lựa

  Những chữ có bộ Ấp

      Bang      Đất nước
      Bộ           Bộ phận
      Đô          Thủ đô
      Trịnh     Họ Trịnh
      Đặng      Họ Đặng
      Na          Cái kia
      Quách   Thành quách
      Thiệu     Họ Thiệu

  7. Nên chọn những tên có chữ Tâm, Nhục, bởi vì rắn là loài thích ăn thịt, mà “tim” lại là thịt của một trong ngũ tạng, loại thịt cao cấp.
  Những chữ có bộ Tâm:

      Tất        Ắt hẳn
      Tư          Suy nghĩ
      Chí        Ý chí
      Cung     Cung kính
      Hằng     Vĩnh hằng
      Huệ        Lòng nhân ái
      Tình       Tình cảm
      Hoài      Ôm ấp
      Tuệ        Trí tuệ

  Những chữ có bộ Nhục:

      Dục         Dạy bảo
      Khẳng    Bằng lòng
      Hồ           Yếm cổ
      Cao         Mỡ

  8. Những tên nên dùng có bộ Tiểu, Thiểu, Thần, Sĩ, Tịch, bởi rắn được gọi một tên khác là “Rồng nhỏ”.
  Những tên nên dùng như:

      Tiểu          Nhỏ
      Thượng    Ưa chuộng
      Sĩ               Kẻ sĩ
      Tráng       Khoẻ mạnh
      Thọ           Tuổi thọ
      Thần        Bề tôi
      Hiền         Người tài
      Đa             Nhiều
      Dạ             Ban đêm

  9. Tên nên dùng có chữ Điền, bởi vì rắn rất thích hoạt động trong đồng ruộng, chữ Điền cũng giống như có bốn hang nhỏ, cũng có nghĩa là nơi đê ẩn náu.
  Những tên thích hợp như:

      Do          Lí do
      Thân     Duỗi ra
      Nam      Người đàn ông
      Điện       Khu, cõi
      Giới        Ranh giới
      Lưu         Lưu lại
      Phan      Lần lượt
      Họa         Vẽ
      Đương    Đang lúc
      Phúc      Tốt lành
      Tư           Suy nghĩ
      Đơn        Đơn nhất
      Huệ        Lòng nhân ái