Màu sắc hợp tuổi 1958 Mậu Tuất - Tuổi Nữ

  Mậu Tuất
  Về Niên mệnh năm sinh (coi trọng phần này hơn)
  Niên Mệnh : Cửu Tử - Hoả

  Màu hợp với tuổi
      


  Màu tương sinh (sinh) tuổi
      


  Tuổi tương sinh (sinh) màu
      
  Về Mệnh
  Mệnh : Bình Địa Mộc

  Màu hợp với tuổi
      


  Màu tương sinh (sinh) tuổi
      


  Tuổi tương sinh (sinh) màu
      

  Sưu tầm