Màu sắc hợp tuổi 1960 Canh Tí (tý)- Tuổi Nữ

  Màu sắc hợp tuổi 1960 Canh Tí (tý)- Tuổi Nữ

  Canh Tí
  Về Niên mệnh năm sinh (coi trọng phần này hơn)
  Niên Mệnh : Nhị Hắc - Thổ

  Màu hợp với tuổi
      


  Màu tương sinh (sinh) tuổi
      


  Tuổi tương sinh (sinh) màu
   
  Về Mệnh
  Mệnh : Bích Thượng Thổ

  Màu hợp với tuổi
      


  Màu tương sinh (sinh) tuổi
      


  Tuổi tương sinh (sinh) màu
   

  Sưu tầm