Màu sắc hợp tuổi 1958 Mậu Tuất - Tuổi Nam

  Màu sắc hợp tuổi 1958 Mậu Tuất - Tuổi Nam

  Mậu Tuất
  Về Niên mệnh năm sinh (coi trọng phần này hơn)
  Niên Mệnh : Lục Bạch - Kim

  Màu hợp với tuổi
   


  Màu tương sinh (sinh) tuổi
      


  Tuổi tương sinh (sinh) màu
      
  Về Mệnh
  Mệnh : Bình Địa Mộc

  Màu hợp với tuổi
      


  Màu tương sinh (sinh) tuổi
      


  Tuổi tương sinh (sinh) màu
      

   

  Sưu tầm