Xem hướng nhà theo tuổi 1975 Ất Mão theo phong thủy

  Xem hướng nhà theo tuổi 1975 Ất Mão theo phong thủy

  Gia chủ thuộc Tây tứ trạch, nên hợp với các hướng thuộc Tây tứ trạch, không hợp với các hướng thuộc Đông tứ trạch

  Hướng nhà
  Hướng tốt (Tây tứ trạch)Hướng xấu (Đông tứ trạch)
  Tây nam - Khôn - Thiên y (202.5° - 247.4°)Bắc - Khảm - Họa hại (337.5° - 22.4°)
  Tây bắc - Càn - Sinh khí (292.5° - 337.4°)Đông - Chấn - Tuyệt mạng (67.5° - 112.4°)
  Tây - Đoài - Phục vi (247.5° - 292.4°)Đông nam - Tốn - Lục sát (112.5° - 157.4°)
  Đông bắc - Cấn - Diên niên (22.5° - 67.4°)Nam - Ly - Ngũ quỷ (157.5° - 202.4°)

  Vị trí đặt cửa chính và hướng cửa, hướng cổng nhà

  Gia chủ thuộc Tây tứ trạch thì cửa chính cần đặt tại các vị trí thuộc Tây tứ trạch. Bao gồm:

  Tây nam - Khôn - Thiên y (202.5° - 247.4°), Tây bắc - Càn - Sinh khí (292.5° - 337.4°), Tây - Đoài - Phục vi (247.5° - 292.4°), Đông bắc - Cấn - Diên niên (22.5° - 67.4°),

  Cửa chính hướng về phía các Sơn tốt. Bao gồm:

  Phước đức (592.5° - 607.4°), Tấn tài (622.5° - 637.4°), Quan tước (667.5° - 682.4°), Quan quý (682.5° - 697.4°), Vượng trang (352.5° - 367.4°), Hưng phước (367.5° - 382.4°), Vượng tâm (427.5° - 442.4°), Tấn điền (442.5° - 457.4°), Vinh phú (487.5° - 502.4°), Thân hôn (532.5° - 547.4°), Hoan lạc (547.5° - 562.4°), Vượng tài (577.5° - 592.4°),

  Vị trí đặt bếp và hướng bếp

  Gia chủ thuộc Tây tứ trạch cần đặt bếp tại các vị trí thuộc Đông tứ trạch. Xoay bếp hướng về các Sơn tốt thuộc Tây tứ trạch. Các hướng tốt bao gồm:

  Giáp (427.5° - 442.4°), Mão (442.5° - 457.4°), Thìn (472.5° - 487.4°), Tốn (487.5° - 502.4°), Tỵ (502.5° - 517.4°), Bính (517.5° - 532.4°), Ngọ (532.5° - 547.4°)