Xem hướng nhà theo tuổi 1976 Bính Thìn theo phong thủy

  Xem hướng nhà theo tuổi 1976 Bính Thìn  theo phong thủy, Quẻ trạch: Càn (Tây tứ trạch), Gia chủ thuộc Tây tứ trạch, nên hợp với các hướng thuộc Tây tứ trạch, không hợp với các hướng thuộc Đông tứ trạch.

  Hướng nhà
  Hướng tốt (Tây tứ trạch)Hướng xấu (Đông tứ trạch)
  Tây nam - Khôn - Diên niên (202.5° - 247.4°)Bắc - Khảm - Lục sát (337.5° - 22.4°)
  Tây bắc - Càn - Phục vi (292.5° - 337.4°)Đông - Chấn - Ngũ quỷ (67.5° - 112.4°)
  Tây - Đoài - Sinh khí (247.5° - 292.4°)Đông nam - Tốn - Họa hại (112.5° - 157.4°)
  Đông bắc - Cấn - Thiên y (22.5° - 67.4°)Nam - Ly - Tuyệt mạng (157.5° - 202.4°)

  Vị trí đặt cửa chính và hướng cửa

  Gia chủ thuộc Tây tứ trạch thì cửa chính cần đặt tại các vị trí thuộc Tây tứ trạch. Bao gồm:

  Tây nam - Khôn - Diên niên (202.5° - 247.4°), Tây bắc - Càn - Phục vi (292.5° - 337.4°), Tây - Đoài - Sinh khí (247.5° - 292.4°), Đông bắc - Cấn - Thiên y (22.5° - 67.4°),

  Cửa chính hướng về phía các Sơn tốt. Bao gồm:

  Phước đức (592.5° - 607.4°), Tấn tài (622.5° - 637.4°), Quan tước (667.5° - 682.4°), Quan quý (682.5° - 697.4°), Vượng trang (352.5° - 367.4°), Hưng phước (367.5° - 382.4°), Vượng tâm (427.5° - 442.4°), Tấn điền (442.5° - 457.4°), Vinh phú (487.5° - 502.4°), Thân hôn (532.5° - 547.4°), Hoan lạc (547.5° - 562.4°), Vượng tài (577.5° - 592.4°),

  Vị trí đặt bếp và hướng bếp

  Gia chủ thuộc Tây tứ trạch cần đặt bếp tại các vị trí thuộc Đông tứ trạch. Xoay bếp hướng về các Sơn tốt thuộc Tây tứ trạch. Các hướng tốt bao gồm:

  Giáp (427.5° - 442.4°), Mão (442.5° - 457.4°), Thìn (472.5° - 487.4°), Tốn (487.5° - 502.4°), Tỵ (502.5° - 517.4°), Bính (517.5° - 532.4°), Ngọ (532.5° - 547.4°)