Xem hướng nhà theo tuổi 1977 Đinh Tị theo phong thủy

  Xem hướng nhà theo tuổi 1977 Đinh Tị theo phong thủy, Gia chủ thuộc Tây tứ trạch, nên hợp với các hướng thuộc Tây tứ trạch, không hợp với các hướng thuộc Đông tứ trạch
   

  Hướng nhà
  Hướng tốt (Tây tứ trạch)Hướng xấu (Đông tứ trạch)
  Tây nam - Khôn - Phục vi (202.5° - 247.4°)Bắc - Khảm - Tuyệt mạng (337.5° - 22.4°)
  Tây bắc - Càn - Diên niên (292.5° - 337.4°)Đông - Chấn - Họa hại (67.5° - 112.4°)
  Tây - Đoài - Thiên y (247.5° - 292.4°)Đông nam - Tốn - Ngũ quỷ (112.5° - 157.4°)
  Đông bắc - Cấn - Sinh khí (22.5° - 67.4°)Nam - Ly - Lục sát (157.5° - 202.4°)

  Vị trí đặt cửa chính và hướng cửa

  Gia chủ thuộc Tây tứ trạch thì cửa chính cần đặt tại các vị trí thuộc Tây tứ trạch. Bao gồm:

  Tây nam - Khôn - Phục vi (202.5° - 247.4°), Tây bắc - Càn - Diên niên (292.5° - 337.4°), Tây - Đoài - Thiên y (247.5° - 292.4°), Đông bắc - Cấn - Sinh khí (22.5° - 67.4°),

  Cửa chính hướng về phía các Sơn tốt. Bao gồm:

  Phước đức (592.5° - 607.4°), Tấn tài (622.5° - 637.4°), Quan tước (667.5° - 682.4°), Quan quý (682.5° - 697.4°), Vượng trang (352.5° - 367.4°), Hưng phước (367.5° - 382.4°), Vượng tâm (427.5° - 442.4°), Tấn điền (442.5° - 457.4°), Vinh phú (487.5° - 502.4°), Thân hôn (532.5° - 547.4°), Hoan lạc (547.5° - 562.4°), Vượng tài (577.5° - 592.4°),

  Vị trí đặt bếp và hướng bếp

  Gia chủ thuộc Tây tứ trạch cần đặt bếp tại các vị trí thuộc Đông tứ trạch. Xoay bếp hướng về các Sơn tốt thuộc Tây tứ trạch. Các hướng tốt bao gồm:

  Giáp (427.5° - 442.4°), Mão (442.5° - 457.4°), Thìn (472.5° - 487.4°), Tốn (487.5° - 502.4°), Tỵ (502.5° - 517.4°), Bính (517.5° - 532.4°), Ngọ (532.5° - 547.4°)